• ประกันสุขภาพคุ้มๆ

-

  • ishield คุ้มครอง 70 โรคร้าย เจอจ่ายจบ

-

  • ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี

-

  • ประกันสุขภาพที่ให้เยอะที่สุด ihealthy

-

  • iHealthy ประกันสุขภาพที่ขายดีที่สุด
     

แบบประกันของเรา

ประกันสุขภาพ :
iHealthy

ชีวิตดี สุขภาพดี ต้องวางแผน ประกันสุขภาพของคนฉลาดเลือก แบบเหมาจ่าย

แบบประกันสะสมทรัพย์ :
Lifeplus+saver

สร้างวินัยการออม ที่เหมาะกับทุกช่วงชีวิต

คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง : iShield

โรคร้าย ควบคุมไม่ได้ แต่ “ความสุข” คุณปกป้องได้

ประกันตลอดชีพ :
LifeProtect18

เพิ่มความอุ่นใจให้กับคุณ และเตรียมความพร้อมวางแผนเพื่อครอบครัวที่คุณรัก