ครอบครัวหนุ่มสาว

iShield

โรคร้าย ควบคุมไม่ได้ แต่ “ความสุข” คุณปกป้องได้

จุดเด่น iShield

 • เลือกชำระเบี้ยได้ จะ 5ปี 10ปี 15ปี หรือ 20ปี

 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา

 • 70 โรคร้ายแรงที่ไอชิลด์คุ้มครองทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง: โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 20 โรค, โรคร้ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค

 • เคลมได้หลายครั้ง สำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค

 • สบายใจ ไม่เสียเปล่า กับผลประโยชน์ที่ต่างจากแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเผชิญกับโรคร้ายหรือไม่ ก็อุ่นใจว่าเบี้ยฯ ที่จ่ายไปไม่สูญเปล่า

 • เบี้ยประกันนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ (เบี้ยประกันเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของสรรพากรกำหนด)

Screen%20Shot%202563-12-22%20at%2002.29_

สิทธิประโยชน์
 

 • ระยะเวลา ชำระเบี้ยเลือกได้ 4 แบบ (5/10/15/20 ปี) เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาช่วยยืดความสุขของคุณออกไปยาวๆ

 • 70 โรคร้ายแรงที่ไอชิลด์คุ้มครองทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง: โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 20 โรค , โรคร้ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค

 • เคลมได้หลายครั้ง สำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค

 • สบายใจ ไม่เสียเปล่า กับผลประโยชน์ที่ต่างจากแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเผชิญกับโรคร้ายหรือไม่ ก็อุ่นใจว่าเบี้ยฯ ที่จ่ายไปไม่สูญเปล่า

 • เบี้ยประกันภัยในส่วนคุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

 

ishield คุ้มครองชีวิต และ โรคร้ายแรง
 
 
 
ishield คุ้มครองชีวิต และ โรคร้ายแรง
ishield คุ้มครองชีวิต และ โรคร้ายแรง
Plus24 Insurance
ตรวจเจอจ่ายเลย
 • รับเงิน 25% ของทุนประกัน
  เมื่อเจอ 20 โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น
 • รับเงิน 100% ของทุนประกัน
  เมื่อเจอ 50 โรคร้ายแรงระยะรุนแรง

​*เมื่อรับเงินทุนประกันครบสัญญาเป็นอันจบไม่ต้องชำระค่าเบี้ยต่อ

ishield คุ้มครองชีวิต และ โรคร้ายแรง

ตารางแสดงเบี้ยประกันภัย(รายปี)
ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

*ทุนประกันสามารถเลือกได้ ระหว่าง 100,000 - 5,000,000 บาท