นักบัญชี

LifePlus+saver

แบบประกันสะสมทรัพย์ สร้างวินัยการออม สะสมความสุขตั้งแต่วันนี้

จุดเด่น LifePlus+saver
 

 • กรณีเสียชีวิต รับเบี้ยที่ชำระมาทั้งหมด + จำนวนเงินเอาประกันภัย

 • สร้างวินัยการออมด้วยแผนที่เลือกได้ 2 ระยะ (20/10 และ 25/15)

 • มีเงินจ่ายคืนตั้งแต่ สิ้นปีที่4 เป็นต้นไป

 • ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ที่ไม่ตายก็ได้เงิน
   

   *การออมเป็นการออมในรูปแบบประกันชีวิต

Screen%20Shot%202563-12-22%20at%2002.29_

สิทธิประโยชน์
 

 • ด้วยแผนการออม แบบ LifePlus+ Saver สามารถเลือกระยะเวลาออม 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี หรือออมยาวอีกนิดที่ 15 ปี กับเงินก้อนเล็กๆ แต่ได้ความคุ้มครองที่นานขึ้นถึง 25 ปี

 • สร้างวินัยการออม ด้วยเงินก้อนแรกของคุณได้ง่ายๆ เพราะเบี้ยประกันภัยเป็นแบบอัตราเดียวไม่เพิ่มขึ้นตามอายุของคุณ

 • เมื่อเริ่มวัยทำงาน คุณมีภาระเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น LifePlus+ Saver ให้ความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้นตามแต่ละช่วงอายุของคุณ จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยฯ และคงที่ตลอดสัญญา และเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น รับค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืนทั้งหมด พร้อมผลประโยชน์อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • รับเงินจ่ายคืนประจำปี 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 และเพิ่มเป็น 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีที่ 16

 • ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

 

         *การออม เป็น การออมในรูปแบบของประกันชีวิต

 
 

Lifeplus+saver

แบบประกัน เน้นการออม ที่เหมาะกับทุกช่วงวัย

lifeplus+saver
lifeplussaver
lifeplussaver

มีแผนให้เลือกสองแผน

Lifeplus+saver 20/10
(ออม 20 ปี ชำระเบี้ย 10 ปี)
รวมผลประโยชน์ ตลอดสัญญา(ขั้นต่ำ)
170% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

 


Lifeplus+saver 25/15
(ออม 25 ปี ชำระเบี้ย 15 ปี)
รวมผลประโยชน์ ตลอดสัญญา(ขั้นต่ำ)
180%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

plus24insurance logo24
lifeplussaver
 
Screen Shot 2564-01-19 at 15.28.46.png

ตัวอย่างตารางแสดงผลประโยชน์
ของผู้ทำประกัน เพศ หญิง อายุ 25 ปี
จำนวนเงินเอาประกัน 200,000 บาท

plus24nobg