ครอบครัว

LifeProtect 18

ประกันตลอดชีพ คุ้มครองเพิ่มค่า อนาคตเพิ่มสุข

จุดเด่น LifeProtect18
 

  • สร้างหลักประกันให้คนข้างหลังตั้งแต่วันแรกที่ชำระเบี้ย*

  • เงินที่จ่ายไปไม่สูญเปล่า*

  • เพิ่มค่าความคุ้มครองได้ตามต้องการ

   *ขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

Screen%20Shot%202563-12-22%20at%2002.29_
LifeProtect18

สร้างหลักประกัน ให้คนที่คุณรัก

LifeProtect18

สิทธิประโยชน์
 

  • สร้างหลักประกันตั้งแต่วันแรกที่ชำระเบี้ย ด้วยเบี้ยประกันภัยต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองสูง*

  • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและครบกำหนดสัญญา รับจำนวนเงินเอาประกัน หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

  • เพิ่มค่าความคุ้มครองได้ตามต้องการด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติม ด้วยเบี้ยประกันที่คุณยังสามารถชำระไหว

     

 

         *ขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

 
 
LifeProtect18
LifeProtect18
LifeProtect18
 
LifeProtect18

ตัวอย่างตารางแสดงผลประโยชน์
ของผู้ทำประกัน เพศ ชาย อายุ 35 ปี
จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท

หมายเหตุ : กรณีงวดชำระรายปีเป็นประกันภัยมาตรฐาน และจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน

1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกัน
2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
3. สามารถศึกษษรายละเอียดข้อยกเว้นทั่วไปได้ที่ตัวแทนประกันชีวิต

plus24nobg